Privacybeleid

In het kader van de AVG wijzen wij u er op dat uw NAW- en emailgegevens naar aanleiding van uw aanmelding worden gedocumenteerd in de database van Het Spijkerbroekengala. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard in het archief van de organisatie Het Spijkerbroekengala en zullen niet met derden worden gedeeld of voor andere doeleinden dan naslag voor de organisatie worden gebruikt. Tevens wijzen wij u er graag op dat tijdens Het Spijkbroekengala foto’s en opnames gemaakt kunnen worden, welke op onze website en Social Media kunnen worden gepubliceerd. Wij verzoeken u vriendelijk dit ook kenbaar te maken aan uw tafelgasten.